facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin

Het concept

de vier pijlersWijchen als gezondste gemeente van Nederland in 2018

In Wijchen bestaat sinds begin 2013 een heel serieuze ambitie om van Wijchen de gezondste gemeente van Nederland in 2018 te maken. 

Het betreft een initiatief van een aantal huisartsen, apothekers en de ZZG zorggroep. In de afgelopen 2 jaar hebben zij plannen ontwikkeld, die het doel van de gezondste gemeente mogelijk maken. In de plannen is er ruimte voor een diagnostisch centrum, een eerstelijnscentrum en een leefstijlcentrum.

De ideeën zijn in 2013 gepresenteerd op verschillende bijeenkomsten aan diverse groepen uit de Wijchense samenleving. Het begon met het delen van de plannen aan de zorgprofessionals, gevolgd door de gemeente, GGD Gelderland-Zuid en MEER Welzijn Wijchen. In een later stadium zijn ook grote groepen burgers geïnformeerd. Alle avonden werden gekenmerkt door de enorme passie voor het onderwerp en het enthousiasme om te delen en mee te participeren is dan nog steeds groeiende.

Het plan is dat er uiteindelijk Wijchen breed een aantal ideeën uitgewerkt gaan worden, die ervoor zorgen dat de mensen bewuster en gezonder gaan leven. In de plannen staan mensen centraal onder het motto: van Zorg en Ziekte naar Gezondheid en Gedrag. Er zijn vier ‘pijlers’ waarop deze droom gerealiseerd gaat worden: beweeg; eet verstandig; in verbinding; wees bewust en leef met passie. In de animerende bijeenkomsten van deze vier pijlers in de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat er al veel Wijchense initiatieven zijn en dat de krachten gebundeld en gestroomlijnd moeten gaan worden vanuit de nu ongeveer 80 actieve Wijchenaren die actief zijn om de kans op succes te vergroten. Zie voor meer details de algemene en actuele informatie bij de divers pijlers.

Verder is de intentie uitgesproken om in samenwerking met andere belangrijke partners als bijv. de gemeente, GGD Gelderland-Zuid en de stichting Meer Welzijn snel te komen tot het realiseren van een gezamenlijk platform zodat ideeën kunnen worden gedeeld en uitgedragen.
 
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling of andere ideeën nog steeds sturen naar info@wijchengezond.nl.
 

lijn