facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin

Eet verstandig

Algemeen

Voeding en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe serieus nemen we die relatie? Wat is precies gezond voedsel?  Eten heeft niet alleen een voedende functies maar is ook een sociale gebeurtenis. Daarnaast is stress en spanningen van invloed op ons eetpatroon.

Hoe kunnen we komen tot een voedingspatroon dat zo goed mogelijk is afgestemd op onze (natuurlijke) behoeften? We zouden kunnen zeggen dat we onze gezondheid zelf in de hand hebben. De vraag is wel wat we met die verantwoordelijkheid doen en hoe we die vorm geven in ons dagelijks leven. Immers, er is zoveel te kiezen en er zijn vele bronnen van kennis als het gaat om ‘gezonde voeding’. Hoe dan ook lijkt het belangrijk eens stil te staan bij onze dagelijkse routines als het gaat om eten en drinken. We kunnen ons afvragen waarmee we ons geluk en onze gezondheid de grootste dienst bewijzen. Hoe natuurlijk zijn onze voeding en voedingsgewoonten? Gaan we respectvol om met hulpbronnen bij de productie van voedingsmiddelen? Wat drinken we zoal door de dag heen? Hoe veel suiker bevat onze voeding eigenlijk? Hoe staat het met de balans tussen onze energiebehoefte en de hoeveelheid energie die onze voeding bevat.

Kortom, eten we wel verstandig…….!?! En dat nu is het motto van deze pijler……..

Initiatieven

I. (H)eerlijke (informatie over) voeding
II. Voeding in het onderwijs
III. Slowfood markt

 I. (H)eerlijke (informatie over) voeding

Inleiding

Informatie over gezonde voeding is vaak gekleurd door de belangen van degenen die de informatie verstrekken. Zo is de informatie over gezonde vetten vanuit Becel, producent van margarine, een andere dan die vanuit het voedingscentrum. Onafhankelijke bronnen rondom gezonde voeding zijn schaars. Het is onze intentie om eerlijke (lees: onafhankelijke) informatie te verstrekken over gezonde voeding met het doel om mensen in Wijchen te informeren en te inspireren tot een gezonde voedingskeuze. We beogen hiermee Wijchen in 2018 tot de gezondste gemeente van Nederland te laten uitgroeien.

Speerpunten

Onder gezonde voeding verstaan we voeding die direct of indirect bijdraagt tot gezondheid. Er zijn veel aspecten aan gezonde voeding te benoemen. Vanuit strategisch oogpunt hebben we gekozen voor drie speerpunten:

  1. Matig met suiker
    Een van de problemen in onze huidige Westerse voeding is de verhoudingsgewijs grote hoeveelheid (geraffineerde) suiker(s). Ons lichaam reageert op suikers met de productie van insuline en slaat een teveel aan suikers als vet op in ons lichaam. Door minder koolhydraten en (geraffineerde) suikers te eten ontlasten we onze alvleesklier en voorkomen we overgewicht.

  2. Zo puur en natuurlijk mogelijk
    De natuur geeft ons veel voedingsproducten kant en klaar. Onze voedingsmiddelenindustrie bewerkt deze voedingsmiddelen tot allerlei kant-en-klare producten. De toevoegingen daarbij dragen vaak niet bij aan een evenwichtige voeding. Te noemen zijn daarbij zout, suiker, kleur-, geur- en conserveermiddelen. We willen stimuleren om streek- en seizoensgebonden producten zo onbewerkt mogelijk te consumeren. Dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

  3. Voldoende water
    Ons lichaam is voor het merendeel opgebouwd uit water. Water is een belangrijk transportmiddel voor voedings- en afvalstoffen in ons lichaam. Zonder water is er geen leven mogelijk. We drinken dagelijks allerlei soorten dranken waar water in verwerkt is. Het advies is om voldoende zuiver water te drinken om ons lichaam in balans te houden.

Strategieën

Om kennis over bovengenoemde speerpunten te delen zijn de volgende middelen in ontwikkeling:

 

II. Voeding in het onderwijs

De subwerkgroep heeft ervoor gekozen om als eerste het speerpunt te leggen op de basisscholen. De volgende activiteiten zijn daaruit voortgekomen:

Begin 2014 heeft er een vergadering van de Brede School plaatsgevonden waarbij WijchenGezond aanwezig is geweest. Doel: behoefte peilen wat er op de scholen gewenst is op het gebied van voeding. Actie/aandachtspunten die uit het overleg naar voren zijn gekomen:

In  2014 zijn alle directies van de basisscholen in Wijchen, eerst via email en daarna telefonisch, benaderd met de vraag of zij informatie over Wijchen en Gezond en informatie over voeding in de nieuwsbrief aan de ouders te plaatsen. Doel is bewustwording bij de ouders. Bijna alle Wijchense basisscholen zijn enthousiast en bereid hieraan mee te werken mits er ruimte is in de nieuwsbrief. Daarom is besloten om per nieuwsbrief 3 ‘wist je datjes’ te formuleren. Deze komen uit de 3 thema’s; puur, suiker en water aangeleverd door de subgroep (h)eerlijke informatie over voeding.

Op één basisschool is er een voorlichting voor ouders geweest over gezonde voeding. WijchenGezond heeft andere basisscholen in de gemeente Wijchen ook aangeboden een voorlichting te geven over gezonde voeding.

Verder is er in samenwerking met de subgroep (h)eerlijke voeding van Eet Verstandig een oriënterend gesprek geweest bij het Maaswaalcollege aan de Oosterweg met als doel het peilen van de behoefte. Deze zijn enthousiast. We hopen dat het Maaswaalcollege verdere actie wil uitzetten.III. Slowfood markt

Op de Nationale Molendag zaterdag 10 mei 2014 heeft WijchenGezond een Slowfoodmarkt met het thema Brood gehouden rondom de Wijchense Molen.

De volgende activiteiten vonden plaats:

De markt was een succes. Ondanks het zeer slechte weer waren er ongeveer 300 bezoekers. Volgens de molenaar zou dit bij mooi weer het dubbele geweest zijn.

Wij zijn van plan om op zaterdag 9 mei 2015, de Nationale Molendag 2015, weer een Slowfoodmarkt bij de Wijchense molen te organiseren.

Actueel

Deelnemerslijst Eet verstandig

Actueel nieuws

aug 2, 2018
Categorie: Eet Verstandig
Het Gezondheidsfestival van WijchenGezond is de ideale plek om een enthousiaste en bewuste doelgroep persoonlijk te ontmoeten! Op 30 september 2018 organiseert WijchenGezond het Gezondheidsfestival. Een evenement om uw doelgroep persoonlijk te bereiken. Een van de onderdelen van het festival is de Gezondheidsmarkt  die voor de 3e keer plaatsvindt.
dec 23, 2015
Categorie: Eet Verstandig
Op 9 juli 2015 heeft de subgroep ‘(H)eerlijke (informatie over) voeding van de pijler Eet Verstandig het eerste suikerbord aangeboden aan onze burgemeester. Dit suikerbord is ontwikkeld om inwoners van onze gemeente bewust te maken van de hoeveelheid (verborgen) suikers die we binnen krijgen via veelgebruikte dranken. Daarbij wordt ook vermeld hoeveel beweging daar tegenover staat om deze calorieën weer te verbranden.
mrt 25, 2015
Categorie: Eet Verstandig

Wijchen Gezond Café, 21-03-2015
Bekijk hier de presentatie 'Zin en Onzin van Voedingssupplementen'.

nov 10, 2014
Categorie: Eet Verstandig

Op zaterdag 9 mei 2015, de Nationale Molendag 2015, gaan wij weer een Slowfoodmarkt bij de Wijchense molen houden.

Slowfoodmarkt verslag 9 mei 2015

mei 12, 2014
Categorie: Eet Verstandig
De slowfoodmarkt bij de Wijchense molen was een succesvolle en gezellige dag! De eerste gelegenheid waar ook de nieuwe T-shirts gedragen konden worden, met veel dank aan ZZG en Charo.
 
 
mei 2, 2014
Categorie: Eet Verstandig
Op de Nationale Molendag zaterdag 10 mei organiseert WijchenGezond een Slowfoodmarkt met het thema Brood rondom de Wijchense Molen.

lijn

De vier pijlers waarmee gewerkt wordt:

Eet verstandig

eet verstandig - appel

Voeding is een dagelijkse bron van benodigde energie, maar ook een bron van genot en bevrediging. Via de voeding neemt ons lichaam vanuit de darmen stoffen op die nodig zijn voor groei, beweging, voortplanting en onderhoud. Als je je bedenkt, dat ons lichaam iedere zeven jaar totaal opnieuw Lees meer ...

Waar kan ik terecht?

Beweeg

beweeg

Bewegen doen we allemaal elke dag, bewust of onbewust. Voor de een is bewegen heel gewoon, zonder erbij na te denken. Voor de ander is bewegen een activiteit, waarvoor energie gereserveerd moet worden. Voor iedereen binnen deze 2 uitersten willen we bij de pijler Bewegen aandacht vragen. Lees meer >>

Waar kan ik terecht?

Reflecteer & passie

refelctie en passie

Een koning laat een groep blinde mensen uit de stad naar het paleis brengen waar een olifant ze op staat te wachten. De blinde mensen worden gevraagd om te omschrijven wat het is dat ze voelen. Toen de blinde mannen ieder een deel van de olifant hadden gevoeld, vroeg de koning aan ieder van hen: Lees meer ...

Waar kan ik terecht?

Verbind

verbind

In de pijler “VERBIND” willen we samen komen en samen brengen. Een van de pijlers waarop een gezonde gemeenschap rust, is de mate waarop mensen met elkaar verbonden zijn en een intentie en een levensdoel  delen. We willen voorbeeld zijn van zo’n gemeenschap en zo een platform voor iedere. Lees meer...

Waar kan ik terecht?

lijn