facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin
mei 16, 2017

Invitational Conference dinsdag 6 juni 2017


WijchenGezond heeft samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het Virtueel Leefstijlcentrum ontwikkeld – een app voor verbetering van de leefstijl voor inwoners van Wijchen. De vier pijlers voor positieve gezondheid (beweeg; eet verstandig; in verbinding; wees bewust en leef met passie) zijn uitgangspunt geweest voor het project. Samen met inwoners, vrijwilligers, ontwerpers en studenten van de HAN is de app ontwikkeld en in gebruik genomen.

Op de invitational conference kijken we terug en vooruit vanuit het perspectief van WijchenGezond en de HAN. Welke uitgangspunten en good practices zijn benut en hoe is dat in het ontwerp verwerkt? Welke verrassingen kende het project voor de leden van focusgroepen, de stuurgroep en de ontwerpers? Is het Virtueel Leefstijlcentrum anders dan Runkeeper en andere apps en gadgets? Hoe was het proces ingericht en hoe kijken de deelnemers daarop terug? Welke wetenschappelijke inzichten heeft het project opgeleverd?

De Invitational conference vindt plaats op dinsdag 6 juni 2017 in De Bibliotheek Wijchen. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het programma  start om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Het programma van deze avond is

  1. “Duet Virtueel Leefstijlcentrum” Hans Vos (voorzitter) en Marja Flinterman (projectleiding)
  2. “Dansen in het donker”, Jasper Jeurens (ontwerper HAN)
  3. Panel met vertegenwoordigers HAN, WijchenGezond, zorg en welzijnsorganisaties in Wijchen en de gemeente Wijchen. 
  4. Workshops:
   1. Stimuleren gebruik van de app binnen Wijchen, in Gelderland, Nederland en Duitsland
   2. Nieuwe kansen en mogelijkheden voor versterking leefstijl inwoners van Wijchen
  5. Slotwoord Joop de Vette (Wijchen Gezond)

Als deelnemer deze invitational conference  krijgt u goed zicht op het Virtueel Leefstijlcentrum Wijchen inclusief werkwijze, gebruik van good practices en de kennisontwikkeling. Uw inzicht kan van groot belang zijn om de leefstijl van inwoners van Wijchen te versterken middels de app, WijchenGezond en mogelijk ook vervolgprojecten.

 Alle deelnemers ontvangen na afloop het e-book Virtueel Leefstijlcentrum Wijchen met alle bijdragen, wetenschappelijke artikelen en achtergrond materiaal.

Dit project is met steun van de Provincie Gelderland tot stand gekomen op initiatief van WijchenGezond.

Wilt u graag aanwezig zijn bij deze invitational conference?  Dat kan. Meld u dan aan via wijchengezond@gmail.com.

 Met vriendelijke groet,
WijchenGezond en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Actueel

aug 2, 2018
Categorie: Virtueel leefstijlcentrum
Het Gezondheidsfestival van WijchenGezond is de ideale plek om een enthousiaste en bewuste doelgroep persoonlijk te ontmoeten! Op 30 september 2018 organiseert WijchenGezond het Gezondheidsfestival. Een evenement om uw doelgroep persoonlijk te bereiken. Een van de onderdelen van het festival is de Gezondheidsmarkt  die voor de 3e keer plaatsvindt.
mei 16, 2017
Categorie: Virtueel leefstijlcentrum
WijchenGezond heeft samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het Virtueel Leefstijlcentrum ontwikkeld – een app voor verbetering van de leefstijl voor inwoners van Wijchen. De vier pijlers voor positieve gezondheid (beweeg; eet verstandig; in verbinding; wees bewust en leef met passie) zijn uitgangspunt geweest voor het project. Samen met inwoners, vrijwilligers, ontwerpers en studenten van de HAN is de app ontwikkeld en in gebruik genomen.
apr 5, 2017
Categorie: Virtueel leefstijlcentrum
Wanneer u graag wilt werken aan een gezonde leefstijl op het gebied van beweging, voeding maar ook reflectie, passie en verbinding dan kan deze Virtueel Leefstijl Centrum Wijchen app u ondersteunen.
apr 4, 2016
Categorie: Virtueel leefstijlcentrum
Virtueel Leefstijl Centrum-app
aug 31, 2015
Categorie: Virtueel leefstijlcentrum

In eerdere verkenningen zijn verschillende ideeën naar voren gekomen voor ontwerp van het virtueel leefstijlcentrum. De functionaliteiten van deze ideeën waren samengebundeld in deze testapp.

lijn

De vier pijlers waarmee gewerkt wordt:

Eet verstandig

eet verstandig - appel

Voeding is een dagelijkse bron van benodigde energie, maar ook een bron van genot en bevrediging. Via de voeding neemt ons lichaam vanuit de darmen stoffen op die nodig zijn voor groei, beweging, voortplanting en onderhoud. Als je je bedenkt, dat ons lichaam iedere zeven jaar totaal opnieuw Lees meer ...

Waar kan ik terecht?

Beweeg

beweeg

Bewegen doen we allemaal elke dag, bewust of onbewust. Voor de een is bewegen heel gewoon, zonder erbij na te denken. Voor de ander is bewegen een activiteit, waarvoor energie gereserveerd moet worden. Voor iedereen binnen deze 2 uitersten willen we bij de pijler Bewegen aandacht vragen. Lees meer >>

Waar kan ik terecht?

Reflecteer & passie

refelctie en passie

Een koning laat een groep blinde mensen uit de stad naar het paleis brengen waar een olifant ze op staat te wachten. De blinde mensen worden gevraagd om te omschrijven wat het is dat ze voelen. Toen de blinde mannen ieder een deel van de olifant hadden gevoeld, vroeg de koning aan ieder van hen: Lees meer ...

Waar kan ik terecht?

Verbind

verbind

In de pijler “VERBIND” willen we samen komen en samen brengen. Een van de pijlers waarop een gezonde gemeenschap rust, is de mate waarop mensen met elkaar verbonden zijn en een intentie en een levensdoel  delen. We willen voorbeeld zijn van zo’n gemeenschap en zo een platform voor iedere. Lees meer...

Waar kan ik terecht?

lijn