facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin
mei 23, 2017

Invitational Conference dinsdag 6 juni 2017


WijchenGezond heeft samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het Virtueel Leefstijlcentrum ontwikkeld – een app voor verbetering van de leefstijl voor inwoners van Wijchen. De vier pijlers voor positieve gezondheid (beweeg; eet verstandig; in verbinding; wees bewust en leef met passie) zijn uitgangspunt geweest voor het project. Samen met inwoners, vrijwilligers, ontwerpers en studenten van de HAN is de app ontwikkeld en in gebruik genomen.
Op de invitational conference kijken we terug en vooruit vanuit het perspectief van WijchenGezond en de HAN. Welke uitgangspunten en good practices zijn benut en hoe is dat in het ontwerp verwerkt? Welke verrassingen kende het project voor de leden van focusgroepen, de stuurgroep en de ontwerpers? Is het Virtueel Leefstijlcentrum anders dan Runkeeper en andere apps en gadgets? Hoe was het proces ingericht en hoe kijken de deelnemers daarop terug? Welke wetenschappelijke inzichten heeft het project opgeleverd?

De Invitational conference vindt plaats op dinsdag 6 juni 2017 in De Bibliotheek Wijchen. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Het programma  start om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Het programma van deze avond is

1.       “Duet Virtueel Leefstijlcentrum” Hans Vos (voorzitter) en Marja Flinterman (projectleiding)

2.       “Dansen in het donker”, Jasper Jeurens (ontwerper HAN)

3.      Panel met vertegenwoordigers HAN, WijchenGezond, zorg en welzijnsorganisaties in Wijchen en de gemeente Wijchen. 

4.      Workshops:

a.      Stimuleren gebruik van de app binnen Wijchen, in Gelderland, Nederland en Duitsland

b.      Nieuwe kansen en mogelijkheden voor versterking leefstijl inwoners van Wijchen

5.      Slotwoord Joop de Vette (Wijchen Gezond)

Als deelnemer deze invitational conference  krijgt u goed zicht op het Virtueel Leefstijlcentrum Wijchen inclusief werkwijze, gebruik van good practices en de kennisontwikkeling. Uw inzicht kan van groot belang zijn om de leefstijl van inwoners van Wijchen te versterken middels de app, WijchenGezond en mogelijk ook vervolgprojecten.  Alle deelnemers ontvangen na afloop het e-book Virtueel Leefstijlcentrum Wijchen met alle bijdragen, wetenschappelijke artikelen en achtergrond materiaal. Dit project is met steun van de Provincie Gelderland tot stand gekomen op initiatief van WijchenGezond.

Wij horen graag van u of u aanwezig bent bij deze invitational conference. Dat kan via wijchengezond@gmail.com

 

​Deelt u ook deze Invitational Conference in uw netwerk?

 

​Facebook:  link naar Invitational Conference

LinkedIn: link naar Invitational Conference

website: link naar Invitational Conference

Twitter: link naar Invitational Conference

lijn