facebooktwitterfacebookmaillogin
sep 12, 2017

Uitnodiging officiële opening door Wethouder Rob Engels op 23 september 2017


Op 23 september van 14:00 tot 16:00 uur vindt de opening plaats van het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond. Wethouder Rob Engels en huisarts Joop de Vette zullen om 14.30 uur het Leefstijlcentrum officieel openen. Tijdens deze opening stellen alle zorgaanbieders zich voor, geven voorlichting over wat ze u kunnen bieden en is er de mogelijkheid voor een persoonlijke kennismaking. Het Leefstijlcentrum is gevestigd aan de Passedwarsstraat 69c te Wijchen (voorheen De Huisdokter).

Leefstijlcentrum Wijchen Gezond
De zorgaanbieders in Leefstijlcentrum Wijchen Gezond werken vanuit de visie van ‘Positieve Gezondheid’. Dit betekent dat ze binnen hun dienstverlening preventief werken aan een goede gezondheid en leefstijl met het doel cliënten te ondersteunen eigen regie te krijgen over hun gezondheid en hier zelfstandig in te zijn en blijven. Op deze manier stimuleren zij de cliënt sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven te overwinnen. Uniek in het nieuwe centrum is ook de samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studenten en zorgverleners leren van elkaar, werken aan kennisontwikkeling door middel van onderzoek en leveren een betekenisvolle bijdrage in de wijk.

Reguliere én complementaire zorg
De professionals komen uit de reguliere én complementaire zorg waardoor er een breed aanbod van zorg en ondersteuning wordt aangeboden. Normaliter werken deze professionals afzonderlijk van elkaar, maar in het Leefstijlcentrum werken zij nauw samen. Dit leidt tot laagdrempelige zorg waarbij de cliënt breed kan kiezen uit verschillende zorgaanbieders.

Wij nodigen u van harte uit om op 23 september tussen 14.00 en 16.00 uur kennis met ons te komen maken!

Jouw WijchenGezond

Jouw WijchenGezond

Virtueel Leefstijlcentrum App Tutorial

Facebook

Flyer

Informatiekrant

Nieuws

jan 25, 2018
Categorie: Verbind
Wat we wilden doen
In februari 2017 hebben enkele omwonenden een plan ingediend om het pleintje bij de pomp in
Batenburg op te knappen. Het pleintje is een belangrijk onderdeel van de historische kern en
een trefpunt voor bewoners en toeristen. Er stond altijd één bank, maar het lege plein fungeerde vooral als parkeerplaats. Bovendien hadden automobilisten door de indruk van een ruime rijbaan te weinig neiging vaart te minderen (in een 30 km gebied, zonder trottoirs!).
Door de toekenning van een Meerdoenertje, en een toezegging van een subsidie van de
gemeente (ihkv burgerparticipatie zwerfaval en groen) hebben we met een ploegje bewoners het pleintje een heel ander aanzien weten te geven.
dec 6, 2017
Categorie: General

Het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond is een van de sprekende voorbeeldpraktijken waar professionals en studenten elkaar ontmoeten en wederzijds uitdagen. Per half jaar doen circa 30 studenten van de HAN praktijkervaring op. Ze lopen stage en werken ter plekke intensief samen met professionals, docenten en onderzoekers. Samen gaan we aan de slag met leefstijlvragen en experimenteren met nieuwe vormen van geïntegreerde dienstverlening. Zo leert iedereen van en met elkaar. Elke groep studenten werkt aan een eigen deelvraag, als onderdeel van één onderzoekslijn.

lijn

De vier pijlers waarmee gewerkt wordt:

lijn