facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin
dec 6, 2017

De WijchenGezond leefstijlapp enquête


Het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond is een van de sprekende voorbeeldpraktijken waar professionals en studenten elkaar ontmoeten en wederzijds uitdagen. Per half jaar doen circa 30 studenten van de HAN praktijkervaring op. Ze lopen stage en werken ter plekke intensief samen met professionals, docenten en onderzoekers. Samen gaan we aan de slag met leefstijlvragen en experimenteren met nieuwe vormen van geïntegreerde dienstverlening. Zo leert iedereen van en met elkaar. Elke groep studenten werkt aan een eigen deelvraag, als onderdeel van één onderzoekslijn.

Na hun (deel)onderzoeken komen de studenten met conclusies en aanbevelingen, die vervolgens in de praktijk geïmplementeerd worden. Zo dragen studenten, onderzoekers en professionals samen bij aan dienstverlening van de toekomst. Op verzoek van WijchenGezond werkt een groep studenten het advies uit hoe WijchenGezond de leefstijlapp beter bij de burgers van de gemeente Wijchen onder de aandacht kan krijgen, meer downloads ​kan generen en hoe burgers en professionals meer gebruik kunnen maken van de leefstijlapp en samen kunnen werken aan een gezonde leefstijl.

Om tot een advies te komen doen zij onderzoek naar de bekendheid van de leefstijlapp. Zij hebben daarvoor een enquête opgesteld. Aan u de vraag deze enquête in te vullen. Aan de hand van de resultaten kunnen de studenten WijchenGezond een advies uitbrengen.

Alvast hartelijk dank voor de moeite. ​

lijn