facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin
jan 25, 2018

Opknapbeurt pleintje Batenburg


Wat we wilden doen
In februari 2017 hebben enkele omwonenden een plan ingediend om het pleintje bij de pomp in
Batenburg op te knappen. Het pleintje is een belangrijk onderdeel van de historische kern en
een trefpunt voor bewoners en toeristen. Er stond altijd één bank, maar het lege plein fungeerde vooral als parkeerplaats. Bovendien hadden automobilisten door de indruk van een ruime rijbaan te weinig neiging vaart te minderen (in een 30 km gebied, zonder trottoirs!).
Door de toekenning van een Meerdoenertje, en een toezegging van een subsidie van de
gemeente (ihkv burgerparticipatie zwerfaval en groen) hebben we met een ploegje bewoners het pleintje een heel ander aanzien weten te geven.

Wat we hebben gedaan
De banken en bloembakken zijn gemaakt door een ploeg onder leiding van Daan Peters, een
oudere inwoner die een goede uitgeruste timmerwerkplaats ter beschikking stelde. Samer Wes,
een ervaren timmerman uit Syrië, heeft veel van het zaag- en timmerwerk voor zijn rekening
genomen. Cliënten van dagbesteding Oma Pietje hebben de bank en bakken geschilderd, in
donker monumentengroen dat veel gebruikt wordt voor de oude huizen in Batenburg.


Voor beplanting is gekozen voor winterviolen (goedkoop en kleur in het vroege seizoen), daarna
gemengd zaaigoed (goedkoop en steeds wat nieuws) gecombineerd met kruiden (vaste planten), voor geur en groen het jaar rond. In november zijn er tenslotte honderden bollen geplant (ook in oudere bakken bij de toegang van de kerk) zodat al in het vroege voorjaar er wat kleur en fleur op het plein is. Deze verwilderende bollen zullen hopelijk vele jaren blijven terugkomen. Een groepje van direct omwonenden zorgt tezamen met kinderen voor het planten en voor onderhoud van de bakken.


De pomp is weer in werking en levert water om de planten 's zomers te begieten. Bovendien
oefent de pomp grote aantrekkingskracht uit op (jonge) voorbijgangers en toeristen die graag
even zwengelen -en verrast zijn als er inderdaad water uit komt. De afvalbakken op het plein waren kapot, zonder deksel of binnenbak. Er is heel veel gezocht geschikte vervanging, maar binnen het toegezegde budget vonden we niets dat voldoet aan de gemeentelijke eisen en mooi past in het straatbeeld. Uiteindelijk is de bestaande (karakteristieke) vuilnisbak opgeknapt en voorzien van een binnenemmer en een deksel. Nu er een vuilniszak in de emmer past is ophalen gemakkelijker, en kan het afval niet meer rondwaaien.


Geheel los van dit project is er bovendien door de Leefbaarheidsgroep gezorgd voor nieuwe
kerstverlichting zodat ook rond Kerst en Oud en Nieuws het pleintje er stralend bij staat.
Yola de Lusenet, 5 januari 2018

lijn