facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin
mrt 27, 2018

Wijchen Gezond Evaluatie bijeenkomst 8 november 2017


Wijchen Gezond Evaluatie bijeenkomst 8 november 2017
 1. Welkom & introductie

  Joop de Vette  vertelt waarop Wijchen Gezond is gebaseerd en over de gedachten van positieve gezondheid en de pijlers van de blue zones. We kijken terug op het begin van Wijchen Gezond en de bereikte resultaten, waarvan Joop er een paar noemt. Vanavond kijken we naast een terugblik ook vooruit naar de toekomst 
 2. Uitkomsten schriftelijke enquête

  Onder de actieve deelnemers aan Wijchen gezond is een korte evaluatie gehouden met een vragenlijst. Er hebben 45 mensen gereageerd.
  We kunnen concluderen dat: 
 • De verwachtingen waarmee mensen begonnen zijn aan Wijchen Gezond grotendeels zijn uitgekomen:
  55% wilde mensen verbinden à 84% heeft contacten en uitwisseling gevonden.
  51% wilde interesse voor gezondheid delen à 57% heeft inspiratie opgedaan en 26% bewustwording.
 • De aandacht in 2018, volgens de reacties, moet uitgaan naar:
  Activiteiten voor bewustwording (64%) en mensen verbinden (53%).
  46% vraagt om verheldering  van de organisatie en het doel.
 • Bij de mensen die gestopt zijn ontbrak aan tijd of aan duidelijkheid.
 • Er veel mensen zijn die iets willen doen voor Wijchen Gezond:
  vooral meedenken en iets organiseren (54%) en kennis en inspiratie brengen (34%).

De gesprekken van de avond

Heeft Wijchen Gezond volgens jou de Wijchense bevolking bereikt?

 

 

 

 

 

Uit de gesprekken kan geconcludeerd worden dat Wijchen gezond wel naamsbekendheid heeft, maar dat maar een kleine groep echt weet wat het inhoudt. We zouden graag meer mensen bereiken en vooral ook andere leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld jongeren). Het begrip positieve gezondheid willen we ook verder verspreiden, dat leeft nog onvoldoende. De groep die wel bereikt is, is wel positief over de doelen en acties van Wijchen gezond.

Deelnemers deelden hun ideeën om meer inwoners te betrekken bij Wijchen Gezond:

 • Informatie over Wijchen Gezond activiteiten delen en promoten via WegWijs: wekelijkse column en wat is er te doen  (http://weekblad-wegwijs.nl/) en http://www.wijchensnieuws.nl/
 • Wijchen Gezond deelnemers nemen verplicht een nieuw lid mee naar bijeenkomsten
 • Wijchen Gezond deelnemers promoten Wijchen Gezond activiteiten met hun eigen social media accounts
 • Wijchen Gezond zou sportscholen kunnen betrekken bij het promoten van Wijchen Gezond onder jongeren
 • Wijchen Gezond website moet vernieuwd worden
 • Betrokkenen kunnen het logo/website van Wijchen Gezond aan hun eigen website koppelen, met een link.

  Drie resultaten die men top vindt.               Drie zaken die men minder succesvol vindt.

+        Wandelinitiatieven (3)

+        Gezondheidsmarkten

+        Wijchens spinnenweb

+        Bankjesproject

+        Diabetes-Challenge

+        Wijchen gezond café: combinatie wandelen en lezing

+        Samenwerking met de HAN

+        Suikerbord

+        Oprichting leefstijlcentrum

+        Verbinding/samenwerking

 

-        Stille dood Wijchen GeZond café’s

-        De energie verdwijnt uit de pijlergroepen

-        Ontbreken van een “dedicated kartrekker”

-        Passietafel: continuïteit

-        Samenhang en samenwerking pijlers

-        Publiciteit

-        Samenwerking andere partijen (gemeente etc.) -> eilandjeswerking

-        Concretisering van het doel.

-        Social media inzetten

-        Praten omzetten in actie: kleine groepen

-        Website: verouderd

-        App: wordt niet gebruikt

Uit de evaluatie nemen we de volgende zaken mee naar de toekomst

We gaan vol enthousiasme verder met:

 • De bankjes: een gesponsord bankje langs een wandelroute nodigt uit tot bewegen
 • Presentaties en informatie over het spinnenweb, positieve gezondheid.
 • Deelname aan een leven lang fit, informatie uitdragen samen met de bibliotheek
 • Mensenbingo in de bibliotheek, voor kennismaken en ontmoeten.
 • Lezingen, met een activiteit erbij
 • Goed leven kaart: een kortingspas voor gezonde producten en initiatieven.
 • Deelname aan Ik Pas: campagne voor bewuster alcoholgebruik.
 • Het leefstijlcentrum Wijchen gezond
 • Onderzoek en ontwikkeling samen met de HAN
 • Organisatie van de Wijchense gezondheidsdag
lijn