facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin
jul 25, 2014

Verslag Wijchen Gezond Café 19 juli


Zaterdag 19 juli was er weer een Wijchen Gezond Café, met als thema ”de zomer”. Het thema doet zijn naam ”de zomer” niet tekort, het was maar liefst meer dan 30 graden. Maria Lange gaf een korte toelichting op het thema ”de zomer”, zodat iedereen even de gelegenheid kreeg om voor zichzelf de herinnering in zijn geheugen levendig te maken bij dit thema, en als gespreksstof mee te nemen tijdens de wandeling.  Deze keer waren wij met zes mensen, zodat je ook met iedereen even kon praten.

Sommige mensen kenden elkaar al van eerder, echter tot een gesprek en ontmoeting was het toen nog niet gekomen. Tijdens de wandeling, die ons leidde naar en langs het mooie idyllisch stukje Wijchen, namelijk het Wijchens Meer, bleek al snel dat mensen zich lang niet altijd hielden aan het thema ”de zomer”. Het ging vooral over het werkzame leven, en over de kinderen van de wandelaars, en in mindere mate over het thema ”de zomer”. Het doet er ook niet toe, waar je het over hebt. Toevallig las ik diezelfde dag na de wandeling op internet de volgende gedachte van Friedrich Nietsche; ”Alleen gedachten die ons invallen tijdens het wandelen zijn waardevol”.

Mijn ervaring is, dat het mooi en goed is om je verhalen ongedwongen met andere mensen te delen, dat geeft een binding en het verbreedt je horizon. Betekenis aan het leven vind je ook in de ontmoeting van je medemens, en daar blijf je mede gezond door. Ik was echt warm gelopen, letterlijk en figuurlijk, voor herhaling vatbaar, en het houdt ook niet op na 2018.


Met vriendelijke groeten,

Gerard Broekmans

Mijn bijdrage, pijler Reflectie & Passie, voor WijchenGezond is: De Essentie in het leven is Presentie. (de kern van het leven is beschikbaar zijn voor je medemens en zo nodig aanwezig zijn!)

lijn