facebooktwitterfacebookInstagrammaillogin
sep 22, 2014

Verslag van de Maandelijkse wandeling van “Wijchen Gezond”, 20 september


Het thema van de wandeling “Doen wat belangrijk is”
Eens per maand wandelen wij met velen,
maar dit keer moesten we de aantallen delen.
Market Garden was ook erg in trek
en dat was immers helemaal niet gek.
Met een heel hechte groep op pad
met mooi weer, maar opeens werd het nat.
De regen kwam met bakken uit de lucht,
daarom gauw naar “De Schakel” gevlucht.
De bui hield nogal lang aan,
maar het programma moest wel verder gaan.
We zochten een stille ruimte in “De Schakel”
en hielden op met ons gekakel.
Maria Langen kon ons de stilte laten horen
met haar meditatie, niets kon ons storen.
Eens helemaal bij jezelf te zijn,
iedereen vond dat heel erg fijn.
Weer terug naar de ruimte in “Het Kompas”,
waar Marian Nillesen met haar opdrachten was.
Met het thema: “Doen wat belangrijk is”
gingen we met een kopje koffie of thee aan de dis.
Marian begon met het gekozen thema,
en we dachten hier allen diep over na.
Wat is belangrijk voor jou in je leven
en hoe kun je dat dan een handvat geven?
We kregen 8 belangrijke waardes aangereikt,
bedenk eens hoe je daar naar kijkt.
B.v.: “Er zijn voor een ander”, religie, verbondenheid,
vriendschap, geluk, familie en verantwoordelijkheid.
In groepjes van 4 gingen we discussiëren,
door te luisteren konden wij van elkaar leren.
Vooral het “er zijn voor elkaar” als doel,
dat geeft je toch echt een fijn gevoel.
Het was weer een bijzondere morgen,
om ook eens te luisteren naar elkaars zorgen.
We moeten het met z’n allen doen hier op aard,
Houd elkaar vast . . . . dat is heel wat waard!!!
(Bea Cronenberg).
lijn