facebooktwitterfacebookmaillogin
dec 6, 2016

Workshop “Positieve gezondheid”


In deze workshop neemt Marian Nillesen, leefstijlcoach en ambassadeur van WijchenGezond, u mee naar de uitdaging tot een positieve gezondheid.

Bij gezond leven denken we vaak aan niet roken, sporten en gezond eten. Marian laat in deze boeiende workshop zien welke aspecten in het leven bijdragen aan meer gezondheid, meer geluk en zelfs een langer leven. Dit gaat veel verder dan alleen gezond bewegen en gezonde voeding.

De inspiratie van het gedachtengoed van positieve gezondheid komt o.a. uit het onderzoek van Dan Buettner (www.bluezones.com) en in Nederland van Machteld Huber (www.ipositivehealth.com). De stichting WijchenGezond, een initiatief van professionals, burgers en gemeente bouwt hierop voort door middel van 4 pijlers voor gezondheid: Eet verstandig, Beweeg, Reflecteer& leef met Passie en Verbind.

Wij hebben daarbij het “Spinnenweb”, door Machteld Huber ontwikkeld, als maat voor gezondheid verwerkt tot een Wijchens model. Daarmee krijgt u of uw cliënten een indruk van uw gezondheid en ontdekt u manieren om uw gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden.

Vanuit WijchenGezond is het streven om met alle organisaties op zorg, welzijn en medisch gebied vanuit één visie te werken, waarin de hele mens met al zijn facetten centraal staat. Het “Spinnenweb” is een eenvoudig en toegankelijke tool om hier mee te werken. Het Spinnenweb is toepasbaar in allerlei organisaties, voor jong en oud. Kortom voor iedereen die met mensen te maken heeft.

Marian Nillesen heeft ruime ervaring in leefstijlcoaching in haar werk als POH-S bij de Huisdokter in Wijchen, heeft verschillende leefstijlcursussen met succes gegeven en is erg enthousiast om deze workshop te geven. Tevens is zij actief bij WijchenGezond. In haar werk gebruikt ze het Spinnenweb model regelmatig en heeft hier succesverhalen over te vertellen.
Bent u geïnteresseerd als organisatie om deze workshop te boeken, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marian Nillesen via marian@dehuisdokter.nl

Zie ook www.wijchengezond.nl

Jouw WijchenGezond

Jouw WijchenGezond

Virtueel Leefstijlcentrum App Tutorial

Facebook

Flyer

Informatiekrant

Nieuws

dec 6, 2017
Categorie: General

Het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond is een van de sprekende voorbeeldpraktijken waar professionals en studenten elkaar ontmoeten en wederzijds uitdagen. Per half jaar doen circa 30 studenten van de HAN praktijkervaring op. Ze lopen stage en werken ter plekke intensief samen met professionals, docenten en onderzoekers. Samen gaan we aan de slag met leefstijlvragen en experimenteren met nieuwe vormen van geïntegreerde dienstverlening. Zo leert iedereen van en met elkaar. Elke groep studenten werkt aan een eigen deelvraag, als onderdeel van één onderzoekslijn.

nov 15, 2017
Categorie: General

Beste betrokkenen bij Wijchen Gezond.

Sinds ongeveer een jaar spant een werkgroep van Wijchen Gezond zich in om  de samenwerking tussen Wijchen Gezond en de bibliotheek in Wijchen uit te breiden met gezamenlijke initiatieven en activiteiten. Eén daarvan was een model uit te werken zoals toegepast in Nieuwegein. Na de nodige hobbels genomen te hebben is er sinds heel kort een hoopvolle ontwikkeling om de samenwerking echt te gaan uitvoeren.

lijn

De vier pijlers waarmee gewerkt wordt:

Eet verstandig

eet verstandig - appel

Voeding is een dagelijkse bron van benodigde energie, maar ook een bron van genot en bevrediging. Via de voeding neemt ons lichaam vanuit de darmen stoffen op die nodig zijn voor groei, beweging, voortplanting en onderhoud. Als je je bedenkt, dat ons lichaam iedere zeven jaar totaal opnieuw Lees meer ...

Waar kan ik terecht?

Beweeg

beweeg

Bewegen doen we allemaal elke dag, bewust of onbewust. Voor de een is bewegen heel gewoon, zonder erbij na te denken. Voor de ander is bewegen een activiteit, waarvoor energie gereserveerd moet worden. Voor iedereen binnen deze 2 uitersten willen we bij de pijler Bewegen aandacht vragen. Lees meer >>

Waar kan ik terecht?

Reflecteer & passie

refelctie en passie

Een koning laat een groep blinde mensen uit de stad naar het paleis brengen waar een olifant ze op staat te wachten. De blinde mensen worden gevraagd om te omschrijven wat het is dat ze voelen. Toen de blinde mannen ieder een deel van de olifant hadden gevoeld, vroeg de koning aan ieder van hen: Lees meer ...

Waar kan ik terecht?

Verbind

verbind

In de pijler “VERBIND” willen we samen komen en samen brengen. Een van de pijlers waarop een gezonde gemeenschap rust, is de mate waarop mensen met elkaar verbonden zijn en een intentie en een levensdoel  delen. We willen voorbeeld zijn van zo’n gemeenschap en zo een platform voor iedere. Lees meer...

Waar kan ik terecht?

lijn