GESPREKSINSTRUMENTEN

Op zoek naar gespreksinstrumenten die je kunt inzetten voor Positieve  Gezondheid? Dan kom je natuurlijk uit bij het originele en veelgebruikte instrument Mijn Positieve Gezondheid. Én bij de speciaal gemaakte versies, bijvoorbeeld voor en door kinderen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door Machteld Huber, in samenwerking met anderen. Steeds verder worden ze verfijnd. Dat gebeurt op basis van wetenschappelijke data die we met de doelgroep zelf verzamelen. Dus zorg ervoor dat je het origineel hebt, zodat we ze samen wetenschappelijk kunnen doorontwikkelen.  Kijk verder op: https://iph.nl/tools/