Wijchen Gezond 2019 is een platform: 

  • van burgers en professionals die positieve gezondheid onderschrijven en een betrouwbare partner voor anderen, zowel burgers, gemeente als andere organisaties wil zijn.
  • waar informatie, kennis en ideeën  kunnen worden gedeeld en uitgedragen, met de nadruk op solidariteit, zingeving, respect voor elkaar, en ieders eigen invulling van Positieve Gezondheid.
  • dat activiteiten ontplooit om ideeën passend bij de 2 basisprincipes uit te dragen. 
  • waar andere inwoners en professionals in Wijchen van harte worden uitgenodigd ook initiatieven in deze lijn te nemen of actief te zijn.

jaarplan 2019

Positieve gezondheid: 

Wat is jouw gezondheid in het spinnenweb? 

Weet jouw netwerk al wat positieve gezondheid is? 

Wat wil jij nog weten van positieve gezondheid?


Ieder een verhaal: 

Ontmoet mensen met een verhaal,

 met een passie en luister naar elkaar.

Duurzaam gezond: 

We staan op de duurzaamheidsmarkt 

in Wijchen

Zit je lekker?

Plaats een bankje langs een wandelroute

Maak samen een praatje op een bankje

Herdenk iemand met een bankje

Diabetes Challenge:

In  beweging

Lotgenotencontact

Bekendheid voor diabetes

Ondersteuning.

In de Bibliotheek in Wijchen:

Lezingen

Workshops

Kennis opdoen

Ontmoet elkaar

Leefstijlcentrum Wijchen Gezond

Gedachtegoed Positieve Gezondheid delen

Bieden van inloop voor alle burgers  met vragen 

(Wijchen) Gezond in beeld in Jan Linders
(samen met Jan Linders Fonds)

Maart:  Gezondheid is meer dan niet ziek

Pasen:   Een ei voor je gezondheid

Moederdag:    Verwen moeder goed

September:    Burendag Achterlo
Kerst:  Kerstwensen 

Activiteitenkalender: 

Wat is er in Wijchen aan positieve gezondheid activiteiten?

Geef aandacht aan je leefstijl

•Wandelen op maandagmiddag

•Wandelen op dinsdagavond

met ambassadeurs van WG

Samenwerking met Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen:

Studenten van verschillende opleidingen in zorg en welzijn denken mee en inspireren.