POSITIEVE GEZONDHEID

Geïnspireerd door de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber heeft Wijchen Gezond haar “spinnenweb” met gezondheidsthema’s omarmt. Resultaat van op deze manier kijken naar gezondheid is dat alle aspecten die leiden tot bewust gezonder leven aan bod komen. Iedereen kan dan voor zichzelf bepalen op aan welk onderdeel of onderdelen van gezondheid hij of zij aandacht wil besteden.