Voortgang Wijchen Gezond (Nieuwsbrief januari 2022)

 

 

Goedemiddag ( aspirant ) ambassadeur van Wijchen Gezond.

Allereerst en als vanzelfsprekend wensen we je een mooi en vooral gezond 2022 !

De vorige nieuwsbrief van september 2021 eindigde met het uitspreken van de overtuiging, dat we voor het einde van 2021 elkaar zouden kunnen ontmoeten tijdens een echte bijeenkomst. Het mocht alweer niet zo zijn, onze contacten blijven zoveel mogelijk beperkt door online uitwisseling.

Belangrijk is het daarom des te meer dat we je op de hoogte houden van wat er zoal gebeurt vanuit Wijchen Gezond. We laten ons niet ontmoedigen, juist in deze tijd is het zo belangrijk om te blijven zoeken naar wat er wél kan! Bij deze de laatste ontwikkelingen.

De buiten trimbaan op de Smelenberg 

Heel trots zijn we dat er vol enthousiasme begonnen is met het plaatsen van de onderdelen. Samen met zijn leerlingen van het Pro-College  bewerkt en versjouwt Reinier Reijnen enorme boomstammen en vormt ze om tot functionele en natuurlijke oefenobjecten. Het is hard werken maar de resultaten zijn al zichtbaar . Er staan inmiddels vier onderdelen die gebruiksklaar zijn. In juli 2022 moeten 10 onderdelen klaar zijn en is het parcours voorzien van routepijlen en bordjes met aanwijzingen voor gebruik. Een feestelijke opening staat gepland in het voorjaar. Wijchen heeft dan een nieuwe, uitdagende plek om je lichaam te trainen : beschikbaar voor iedereen; in de buitenlucht en helemaal gratis ! Dit alles dankzij de inzet van de school en de financiën vanuit het Sportakkoord Wijchen !

Vier nieuwe bankjes geplaatst tussen September en December.

Er kan weer op meer plaatsen gewandeld en even uitgerust worden ! Op de foto de harde werkers die eind December nog een bankje plaatsten aan de Kraaijenberg 72e straat. De buurtbewoners hebben het voornemen hier regelmatig samen te komen voor een praatje en wat eten en drinken.  Ook werden bankjes geplaatst in Balgoy bij het speeltuintje achter de kerk . Stichting Balgoy  Beter Bekend  nam het initiatief voor die ontmoetingsplek.  Ook kwam er een bankje bij het hertenpark aan de Valendrieseweg en een bankje op de katholieke begraafplaats in het centrum van Wijchen. De kinderen verdienden een fijne vakantie na al deze klussen  !  Het is mooi om te zien hoeveel de bankjes gebruikt worden: fietsers die daar even uitrusten, wandelaars, veel ouderen die hun hondje uitlaten en vaste bezoekers van bankjes die elkaar daar ontmoeten.  En het fijne is dat op een klein incidentje na, alle bankjes er nog ongeschonden bij staan!

 

Wandelroutes door Wijchen-Zuid en het centrum:

Met enorme voortvarendheid zijn de initiatiefnemers Marijke Schaminée en Wil van Brandenburg  aan de slag ! De routes zijn uitgezet, de bewegwijzering is geregeld, er wordt de laatste hand gelegd aan een prachtig boekje voorzien van routes en QR-codes, die steeds verwijzen naar boeiende verhalen over al die plekjes  in Wijchen waar je langs komt. Een uniek project voor Wijchen met de naam ” Ommetjes in Wijchen ” wandelroutes met knooppunten! Heel blij zijn we met de goede samenwerking die er is met de ontwerpers van de wandelroutes door Wijchen Noord, destijds ontwikkeld door de Leefbaarheidgroep Noord. De kosten van dit mooie project worden betaald via Sportakkoord Wijchen.

Het verhalenproject

Het bijna vergeten verhalenboek  gaat er komen! Dat durven we nu hardop te zeggen. Er is een prachtige subsidie gekomen vanuit  ‘Het buurtfonds ‘, daar zijn we heel blij mee!

Dat betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken over grote kosten of de plicht geld te verdienen aan de opbrengst. De boeken komen ten goede aan de Wijchense gemeenschap, aan de deelnemende kinderen en ouderen en aan iedereen in Wijchen die hun bijzondere verhalen wil lezen. Corona zit ons wel weer even dwars bij de uitvoering: scholen dicht, ouderenvoorzieningen liever geen bezoek…..maar ook hier zoeken we weer naar de mogelijkheden in het voorjaar. Scholen Het Zuiderpad en Paulusschool zetten hun schouders eronder en zien dit project als een uitdaging voor hun leerlingen. Studenten van de HAN helpen vanuit het Sparkcentre bij de ondersteuning van de uitvoering.

Als ambassadeur van Positieve Gezondheid vanuit KBO  heeft ons bestuurslid Riet van Brandenburg twee bijeenkomsten ondersteund in Heilig Landstichting . De aanpak was succesvol en we hopen snel de gelegenheid te krijgen om ook in Wijchen een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. De plannen daarvoor zijn in de maak.

Stichting Tafelronde, die ons zo’n mooie schenking deed, mag de eerstvolgende bank als zijn eigendom zien. Uiterlijk half februari wordt deze geplaats in Wijchen-Noord.

Het suikerbord wordt gerenoveerd! Bernadette Theunissen is zo moedig daarmee aan de slag te gaan. We hopen dat het mooie bord dan weer gebruikt zal worden op scholen of op andere plekken.

Als Wijchen Gezond waarderen we het enorm om deel te mogen uitmaken van de verschillende overleggroepen die actief zijn in Wijchen. Zowel bij de werkgroep ‘Meedoen in Wijchen’ van het Sportakkoord als bij de overleggen van het  ‘Wijchens Preventieakkoord’  van de Gemeente Wijchen voelen we ons een serieus genomen partner.  Ook het promotietraject  ‘Gemeenten Samen Gezond ‘ , met als onderwerp: Versterken van de aanpak van overgewicht en de preventie infrastructuur in Neder-Betuwe, Buren, Druten, Wijchen en Beuningen , leidt tot mooie en zinvolle contacten en samenwerkingsmogelijkheden.

Hierdoor is het contact met Stichting ‘ Maas en Waal in beweging’ opnieuw leven in geblazen en hebben we een zinvol gesprek gevoerd over onze werkwijze.

In de komende periode is het onze intentie de samenhang tussen armoede en gezondheid verder te verkennen. We zijn met ‘ervaringsdeskundigen’ in gesprek om uit te vinden,  hoe we op een heel laagdrempelige manier iets kunnen betekenen voor de verborgen gezondheidsrisico’s voor mensen met (te) weinig geld.

Een uitdaging !

Wijchen Gezond leeft en we willen je daar graag betrokken bij houden! We blijven optimistisch en werken, veelal achter de schermen, aan een gezonder Wijchen.  Als Corona het toelaat hopen we elkaar weer te ontmoeten.

Als je een idee hebt voor een nieuw project en je denkt de hulp van Wijchen Gezond te kunnen gebruiken: laat het ons weten en we gaan samen aan het werk !

Wijchen Gezond wil een platform zijn dat professionals en inwoners van Wijchen met elkaar verbindt. Het doel is een gezondere leefstijl te stimuleren, volgens de principes van positieve gezondheid. Samen met betrouwbare partners staat Wijchen Gezond garant voor een breed netwerk. Vanuit het netwerk kunnen nieuwe projecten ontstaan.  Wijchen Gezond heeft géén winstoogmerk !

Hartelijke groet en blijf gezond !

Bestuur Stichting Wijchen Gezond:

Thom May
Gerard Broekmans
Riet van Baal
Ernie Drissen