Voortgang Wijchen Gezond (Nieuwsbrief juli 2022)

27 juni 2022

Goede morgen ( aspirant) ambassadeur van Wijchen Gezond.

Het was winter toen we de laatste nieuwsbrief verstuurden. Nu is het volop zomer en is buiten zijn en genieten van de natuur een heerlijke bezigheid.
Er is weer van alles gebeurd bij Wijchen Gezond en we praten je graag weer even bij.

De buitentrimbaan op de Smelenberg.

Opnieuw zijn we heel trots op de inzet en de voortvarendheid van het Pro College Wijchen. Docent Reinier Reijnen en zijn leerlingen hebben een geweldige prestatie geleverd de afgelopen maanden. Er zijn inmiddels 9 onderdelen beschikbaar, nummer 10 volgt in september.
De bordjes met instructies bij de onderdelen, ontworpen door Daan Timmers stagiair bij groenvoorzieningen, en het grote overzichtsbord van de route zijn inmiddels in uitvoering. Veel dank voor haar medewerking aan Patricia  van Wolferen, hoofd Groenvoorzieningen van de gemeente Wijchen.

In september zullen we, in samenwerking met de verschillende partijen die zorgden voor de financiering en uitvoering, een feestelijke opening organiseren.
Het is een mooie en functionele beweegtuin geworden, die dankzij het gebruik van natuurlijke materialen prachtig past in het landschap van de Smelenberg. Een gratis plek om te bewegen in de buitenlucht voor iedereen in Wijchen !

 

Er zijn acht nieuwe bankjes geplaatst tussen februari en juli.

Ook dit is weer een geweldige prestatie van het team, leraar en leerlingen, van het Pro-College ! Vijf van deze banken zijn bekostigd uit de opbrengst van onze activiteiten voor het Jan Linders fonds in 2019. Mooi dat we ze ook konden plaatsen in de wijk Achterlo waar Jan Linders zijn supermarkt heeft en veel inwoners van Achterlo hun financiële bijdrage hebben geleverd.
We zijn heel blij met de medewerking van de wijkbeheerders, die ons prettig en slagvaardig helpen om de gekozen plek te mogen gebruiken. Inmiddels staan er 42 houten bankjes in Wijchen en ze worden goed gebruikt, zelfs voor een intiem concert !

Ook zijn de bankjes als bijzonder cadeau gegeven aan : – wethouder Paul Loermans, hij hielp mee bij het kunnen uitvoeren van dit project. Zijn bankje staat bij de pumptrack baan in west..
– ambtenaar gezondheid Lukas van Horck, hij steunde Wijchen Gezond op vele fronten. Lukas kiest nog een plekje.
– Joop de Vette. Joop zijn we dankbaar dat hij de grote drijfveer was achter de oprichting van Wijchen Gezond. Joop is op 1 juli gestopt met zijn werk als huisarts.. Ook Joop zal nog een passend plekje kiezen

Wandelroutes: ” Ommetjes in Wijchen “

Wat een geweldig succes is dit initiatief geworden ! Op 12 januari vond de officiële opening plaats aan het Meer. Daar werd het grote bord onthuld met het overzicht van alle wandelingen door wethouder Paul Loermans en Marijke Schaminëe.

Na een kort ommetje werden belangstellenden uitgenodigd voor een kopje koffie bij Sterrebosch en werden Leefbaarheidgroep Wijchen Noord en Marijke Schaminëe en Wil van Brandenburg uitgebreid in het zonnetje gezet, als dank voor hun prachtige werk.
De boekjes van de Ommetjes zijn zeer gewild. Er werden 5000 exemplaren gedrukt . Een nieuwe bestelling was in juni al nodig : er liggen weer 2500 exemplaren klaar om gratis afgehaald te worden op verschillende locaties in Wijchen. Dank aan de financiële hulp van het Wijchens Sportakkoord !
Wijchen wandelt en dat doet ons goed !

 

Het verhalenproject.

Een bijzonder moment van ‘ verbinding ‘ ervaren voor jonge en oude mensen ! Zo voelde het voor 42 zeventigplussers en 84 leerlingen van de groepen 8 van de Paulusschool en Het Zuiderpad.
Een gebeurtenis om blij van te worden : deze bijzondere ontmoetingen en de gesprekjes die plaatsvonden. Ouderen die na de uitnodiging al weken van te voren hun jeugd in herinneringen terughaalden en zich afvroegen wat ze precies wilden delen met de kinderen. Kinderen die zich verdiepten in het thema dat de ouderen hadden opgegeven en op school oefenden met gesprekjes voeren en verhaaltjes schrijven. Daarbij was de hulp van Sandy van Wijnhoven heel welkom. Zij gaf in de klassen een inspirerende ‘work-shops ‘ over hoe je gesprekjes voert en van daaruit verhaaltjes schrijft.
De opbrengst zijn 42 bijzondere verhaaltjes over allerlei uiteenlopende thema’s, maar allemaal geven ze een beeld van hoe het vroeger was in de tijd dat de ouderen 11 of 12 jaar waren.
De reacties na afloop van de gesprekssessies, van zowel de kinderen als de ouderen waren zó enthousiast . Onze opzet was geslaagd !
Het was een feest om dit met elkaar mee te maken.

In zuid werden we geholpen met de organisatie en de uitvoering door vijf studenten van de HAN, die gedurende een half jaar een studieproject uitvoeren in het Leefstijlcentrum .
Dank voor de medewerking van de leerkrachten Frank van de Paulusschool en Lily en Maressa van het Zuiderpad.
Het “Bijna vergeten verhalenboek ” staat dus in de steigers. Er wordt nu gewerkt aan de opmaak door Jurgen Jasper en de druk van het boekje is gepland. Zo tussen oktober en december plannen we een feestelijke presentatie van het boek, waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd en ouderen en kinderen een boekje cadeau krijgen. Ook jij als ambassadeur zult een uitnodiging krijgen en een gratis exemplaar van het boek.

         

Menstruatie armoede.: een vreemd woord en een treurig fenomeen.

Als je weinig geld hebt is het kopen van maandverband en dergelijke producten een groot probleem.Voor een gezin met drie dochters is het een enorme kostenpost Het is duur en voor dat geld kun je ook eten kopen. De sociale- en psychische gevolgen van het niet kunnen beschikken over maandverband zijn groot. Pubers die niet naar school gaan of hun vrienden niet opzoeken omdat ze ongesteld zijn, de schaamte die het met zich meebrengt !
Om mee te kunnen doen en je daardoor gezond en gelukkig te voelen heeft Wijchen Gezond het initiatief genomen om in Wijchen een aantal gratis uitgiftepunten te realiseren. In samenwerking met het Armoedefonds kunnen we dit realiseren. Mensen kunnen hier vrij onopvallend hetgeen ze nodig hebben meenemen.
Inmiddels zijn 4 gratis uitgiftepunten ( zg MUP’s ) gerealiseerd. Ze zijn te vinden in : het toilet van Bibliotheek Wijchen, Leefstijlcentrum Wijchen Gezond, De Baat Fysiotherapie, en het uitgiftepunt van Voedselbank Wijchen.
Ook het Maaswaal college gaat na de grote vakantie op beide locaties een uitgiftepunt inrichten.
Heel fijn dat de Gemeente Wijchen , Nick Derks en Huub van Nijnatten, ons zo goed ondersteund hebben.

Gezondheidsdag Leefstijlcentrum Wijchen Gezond.

Op 9 april was er een open dag. We werden verrast door de vele belangstellenden. Alle therapeuten waren aanwezig en gaven , vaak praktische , voorlichting over hun werk.
In het Kompas was een voordracht over Positieve Gezondheid, verzorgd door de regionale ambassadeurs waarvan Riet van Baal Wijchen vertegenwoordigt.
Ook onze wethouder Nick Derks liet de kracht in zijn handen meten, viel reuze mee !

Platform 0 tot 100 .

Om de participatie van inwoners te verhogen is het ‘Platform 0 tot 100 ‘ gerealiseerd. Het brengt inwoners, aanbieders en de gemeente samen in beweging en zo wordt de sport en cultuurparticipatie in de gemeente verhoogd.
Een landelijk uitgerold initiatief dat zijn verdiensten inmiddels bewezen heeft wordt nu ook opgezet in Wijchen ! Werkgroep ‘Meedoen in Wijchen’ van het Sportakkoord nam het initiatief en de Gemeente heeft inmiddels toegezegd de financiën te garanderen. Wijchen Gezond neemt deel aan de opzet. We gaan zorgen voor een lokale, Wijchense inkleuring van het platform en Marijke Schaminée gaat ons daarbij helpen.
We houden jullie op de hoogte want iedere sport- of beweeg- aanbieder heeft hier belang bij en kan zijn gratis plek op dit platform krijgen. Zodra het platform in uitvoering komt zullen we je als ambassadeur uitnodigen voor een bijeenkomst over de mogelijkheden voor jou of jouw bedrijf.

” Ieder een verhaal “

6 april was weer een bijzondere avond! Er was voldoende belangstelling en de deelnemers waren weer enthousiast! Twee keer per jaar blijven we deze ontmoetingen organiseren.In oktober is de volgende. Fleur van Zwalum ( bibliotheek Wijchen ) neemt de organisatie over van Judith Nagtegaal .
We overwegen de bijeenkomsten ook op locatie uit te gaan voeren bv. in de kernen Hernen en Batenburg.

Wat nog gaat komen:

  • We zijn in gesprek met een enthousiaste Wijchenaar, die naar het voorbeeld van de Ommetjes om te wandelen, een versie wil maken om Ommetjes te fietsen! Een nieuw ontwerp met verrassende elementen.
  • In de Villa, het ontmoetingscentrum bij Sterrebosch zullen we na de zomervakantie een activiteit uitvoeren waarin het zg Spinnenweb centraal staat.
  • De ‘regionale ambassadeurs positieve gezondheid ‘ zijn actief in het maken van een film over dit thema. Onze ambassadeur Riet van Baal houdt ons op de hoogte.
  • Er is een eerste verkenning geweest voor samenwerking met de initiatiefnemers voor het oprichten van het “Creatief Centrum Wijchen “, een optimale mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden.
Wijchen Gezond leeft en we willen je graag betrokken houden ! 
We blijven optimistisch en werken, veelal achter de schermen, aan een gezonder Wijchen.

We willen een platform zijn dat professionals en inwoners van Wijchen met elkaar verbindt. 
Het doel is een gezondere leefstijl te stimuleren, volgens de principes van Positieve Gezondheid. 
Samen met betrouwbare partners staat Wijchen Gezond garant voor een breed netwerk. 
Vanuit dat netwerk kunnen nieuwe projecten ontstaan. Wijchen Gezond heeft géén winstoogmerk !

Hartelijke groet en blijf gezond !

Bestuur Stichting Wijchen Gezond:

Riet van Baal
Gerard Broekmans
Ernie Drissen
Thom May