Voortgang Wijchen Gezond


Wijchen Gezond

Hallo beste ( aspirant ) lid van Wijchen Gezond.

Lange tijd hebben je niets van ons gehoord ! Maar …. we zijn er nog en we hebben nieuws te vertellen !

Corona heeft ons lange tijd flink belemmerd in het kunnen organiseren van een echte bijeenkomst en een echt samenzijn..

In januari was ons laatste contact via een online bijeenkomst , voor ons mogelijk gemaakt door de bibliotheek Wijchen. Hiervoor nog onze grote dank! Het boekje ” Hoe overleef ik dag in dag uit thuiszitten ” , geschreven door Jeske Troost en haar collega’s stond centraal die avond en paste mooi als voorbeeld binnen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

In april kwam de laatste nieuwsbrief.

Graag informeren we je nu over de voortgang van de lopende projecten en de nieuwe dingen die te melden zijn.

– Het verhalenproject en de uitgave van Het bijna-vergeten-verhalenboek   verloopt naar wens. In oktober gaan we met scholen en ouderen aan de slag. Naast de Paulusschool heeft nu ook basisschool Het Zuiderpad aangegeven mee te willen doen aan dit project.   Met drukkerij De Kleijn is een vruchtbaar gesprek gevoerd en is grote bereidwilligheid om het boekje op een financieel haalbare manier, uit te geven.  Daarnaast zijn reële mogelijkheden tot financiering aangeboord in de vorm van subsidie . Verbinden, met name ouderen met jongeren, is het doel van dit project!

– Buiten Trimbaan : Voor alle Wijchenaren nog een klein geheim maar als ambassadeur van Wijchen Gezond laten we je vast weten dat het helemaal goed komt ! De financiering is rond, de Gemeente is akkoord, Gemeentelijke Groenvoorzieningen heeft de route met ons geïnspecteerd en nader advies gegeven, Robin Scholten van Fysiotherapie De Baat heeft deskundig advies gegeven voor een verantwoorde opbouw van de onderdelen en zal blijven meedenken,   partners in de omgeving zijn geïnformeerd en Reinier Reijnen , docent Pro College heeft een planning kunnen maken in zijn jaartaak om met de leerlingen aan de slag te gaan. Verwachting is dat eind schooljaar 2021/ 2022 er 11 onderdelen gereed zijn. Aan een feestelijke opening wordt gewerkt. We houden je op de hoogte !

–  Het bankjesproject verloop prima . Er zijn weer 2 nieuwe bestellingen voor Balgoij en voor Wijchen. Verder zijn er nog 15 banken te maken vanuit het project van Jan Linders .  Het 30e bankje werd in Juli geplaatst als afscheidscadeau voor onze oud-burgemeester Verheijen. Hij koos een prachtige plek : vlak naast Huis te Leur in het bos.

– Wandelroute Wijchen-Zuid en centrum.  Samen met Wandel je Gezond wordt er hard gewerkt aan een aantal nieuwe wandelroutes. De wandelroutes zullen aansluiten op de al uitgezette wandelroutes in Wijchen-Noord. De wandelroutes worden voorzien van markeringen, papieren en digitale routebeschrijvingen  en extra informatie over bezienswaardigheden onderweg.

Dank aan Wil van Brandenburg en Marijke Schaminée voor hun initiatief en al het werk dat ze al verzet hebben. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

– Ambassadeur Positieve Gezondheid vanuit de KBO:  Riet van Baal durfde het aan!  Samen met het IPH ( Institute Positif Health )  deed de landelijke KBO ( bond voor ouderen ) een oproep voor ambassadeurs Positieve Gezondheid. Riet volgde daartoe een drie daagse cursus en mocht vervolgens , samen met 15 anderen uit geheel Nederland,  het certificaat in ontvangst nemen uit handen van Machteld Huber. Het is de bedoeling het gedachtegoed van Machteld Huber uit te dragen onder senioren. Samen met de ambassadeurs uit Beuningen en Heilig Landstichting zal Riet het komend jaar activiteiten organiseren in de verschillende gemeenten . Wij feliciteren Riet met deze mooie prestatie en danken haar voor haar inzet .

–  Stichting Tafelronde Wijchen ( jonge ondernemers ) heeft d.m.v. een bijzonder initiatief ( het laten brouwen van een lokaal ( en redelijk gezond ) bier een prachtig bedrag van € 2.100 aan Wijchen Gezond kunnen schenken. De bedoeling is dat we hiervan nog meer banken gaan plaatsen in Wijchen.

– Er is een prettig en zinvol contact gelegd met Fianne Eijkman van het project Rookvrij en Fitter,  waarbij rokers  dmv van een persoonlijke begeleiding  en een 100% vergoeding worden geholpen bij het stoppen met roken. We werken aan een samenwerking met Fianne  .

– Ook is er een start gemaakt met een samenwerking met Fairtrade  Wijchen.  We zoeken naar raakvlakken en inspiratie bij elkaar.

Wijchen Gezond leeft en we willen je daar graag bij betrokken houden!  We spannen ons in om voor het eind van 2021 nog een life- bijeenkomst te organiseren zodat we elkaar eindelijk weer eens echt kunnen ontmoeten.

De inhoud en opzet van die ontmoeting moet nog vorm krijgen.

Als je een idee hebt of wensen laat het ons dan weten.

Wijchen Gezond wil een platform zijn dat professionals en inwoners van Wijchen met elkaar verbindt.

Het doel is een gezondere leefstijl te stimuleren, volgens de principes van positieve gezondheid.

Samen met betrouwbare partners staat Wijchen Gezond garant voor een breed netwerk.  Vanuit het netwerk kunnen nieuwe projecten ontstaan . Wijchen Gezond heeft géén winstoogmerk !

Hartelijke groet en blijf gezond !

Bestuur Stichting Wijchen Gezond:

Thom May
Gerard Broekmans
Riet van Baal
Ernie Drissen